หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านติ้ว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านติ้ว

วัดศรีภูมิ

ต้นยางสูงล้ำ รำเสื้อแขบลาน

นมัสการหลวงปู่เหง้า สถูปเจดีย์เก่า

ลูกเจ้าพ่อมเหศักดิ์ เลื่องลือนักผ้ามุก
พันผูกวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านติ้ว
นายวิจิตร คำโฉม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านติ้ว
CLICK
ติดต่อ อบต.
056-705-706-7
1
2
3
4
5
 
 
***ยินดีต้อนรับเข้าชมเว็บไชต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านติ้ว
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติความเป็นมาของตำบลบ้านติ้ว ไม่มีหลักฐานปรากฎแน่ชัดว่า เริ่มต้นถิ่นฐานมาตั้งแต่เมื่อใด คาดว่าไม่ต่ำกว่า 500 ปี จากการที่เล่าลือต่อกันมาว่ามีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งได้อพยพมาจากเวียงหรือกรุงศรีสิตนาคนหุตลงมาทางได้ มาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือน ทำไร่นาอยู่ที่พุทธนาเวียง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ และได้อพยพติดตามกันมาเรื่อยๆทุกปี ทำให้ผู้คนมากขึ้น ทำให้ที่ทำกินลด น้อยลง และเป็นเหตุให้อพยพต่อไปอีกโดยข้ามเทือกเขามาทางทิศตะวันตก เพื่อแสวงหาที่ทำกินต่อไป จึงได้พบผืนแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์มีแม่น้ำและพื้นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูก จึงได้ตั้งถิ่นฐานขึ้น ครั้งแรกที่บ้านท่าช้างสันนิษฐานว่าคงเดินทางด้วยขบวนช้างเป็นจำนวนมาก จึงได้สร้างวัดท่าช้างขึ้น และปัจจุบันมีรูปช้าง 2 ตัว เข้าประตูวัดท่าช้าง ต่อจากนั้นก็มีผู้คนมากขึ้นทำให้ที่ทำกินลกน้อยลงอีก ก็จึงได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานขึ้นอีก ครั้งที่ 2 สันนิษฐานว่าคงมีป่าติ้วอยู่เป็นจำนวนมาก และเมื่อจัดตั้งเป็นหมู่บ้านขึ้นมาแล้ว จึงเรียนว่าบ้านติ้ว หลักฐานอ้างอิงว่าคนบ้านติ้วบรรพบุรุษร่วมกับคนไทยกับพุทธนาเวียง ซึ่งอพยพมาจากเวียงจันทร์ ด้วยการพูดสำเนียงเดียวกัน เช่น อีเปี๋ยง ปิสัง หมากผาง เหมือนกัน และการสร้างวัดก็ได้สร้างวัดศรีภูมิ ชาวบ้านเรียกว่าวัดใหญ่ในสมัยนั้น สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2230 ก็ได้พระภิกษุจากเวียงจันทร์มาเป็นเจ้าอาวาสรูปแรก จะเห็นได้ว่าจากถาวรวัตถุคือเจดีย์ ซึ่งสร้างจากศรัทธาชาวเวียงจันทร์บรรจุอัฐิของพระครูชาหลักคำ (น้อย) อันเป็นธรรมเนียมสมณศักดิ์ซึ่งปรากฎอยู่ที่วัดศรีภูมิหรือวัดใหญ่ ต่อมาก็มีพระน้องชายชื่อพระครูสังฆราชตามมา จึงได้ไปสร้างวัดใต้ขึ้นที่อยู่ติดกันกับวัดใหญ่ และมีการสร้างโรงเรียนขึ้นโดยใช้ชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนสังฆราชบำรุง สมัยนั้นเดิมตำบลบ้านติ้วเป็นตำบลห้วยไร่ จากหลักฐานอ้างอิงว่า มีผู้ปกครองเป็นกำนันคนแรก คือ
  กำนันธรรมกิจ ตำบลห้วยไร่ บ้านท่า หมู่ที่ 8 ปัจจุบัน กำนันคนต่อไป
  กำนันจิน ตำบลห้วยไร่ บ้านติ้ว หมู่ที่ 3 แยกปัจจุบัน กำนันเฉลียว คำคูณ
  กำนันเสือ ตำบลห้วยไร่ บ้านใต้หมู่ที่ 3 ปัจจุบัน กำนันสุพรรณ สารีคำ
  กำนันขุน สร้อยทอง ตำบลห้วยไร่ บ้านทุ่งหมู่ที่ 4 ปัจจุบัน กำนันจันทร์ โสดา
  กำนันทอง พลกัณฑ์ ตำบลห้วยไร่ กำนันบรรจบ ศรีทนานนท์
  กำนันทะ ป้องพั้ง ตำบลห้วยไร่ ก็ได้แยกการปกครองออกเป็นตำบลบ้านติ้วได้แต่งตั้ง กำนันหลักทรัพย์ คำโฉม
  กำนันพัว ป้องพั้ง เป็นกำนันตำบลบ้านติ้วคนแรก เดิมตำบลบ้านติ้วเป็นตำบลห้วยไร่ กำนันแสตม แก้วสาร คนปัจจุบัน
  ได้มีการแบ่งเขตด้วยลำห้วยของแก่น ก็เลยให้ตำบลห้วยไร่อยู่ทางเหนือ ทิศใต้เป็นตำบลบ้านติ้วอยู่ทางเหนือ  
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านติ้วตั้งอยู่ในเขตอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลบ้านติ้ว มีพื้นที่ทั้งหมด 78,663 ไร่ หรือ ประมาณ 125.4 ตารางกิโลเมตร
  ระยะทางห่างจากอำเภอหล่มสัก 8 กิโลเมตร
  ระยะทางห่างจากจังหวัดเพชรบูรณ์ 25 กิโลเมตร
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด   8,277    คน    แยกเป็น
  ชาย  4,071   คน คิดเป็นร้อยละ   49.18
  หญิง   4,206   คน คิดเป็นร้อยละ  50.82
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด   2,595    ครัวเรือน
ความหนานแน่นเฉลี่ย    66  คน/ตารางกิโลเมตร
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลห้วยไร่
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลปากช่อง  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เทือกเขาเพชรบูรณ์
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบ้านหวายและตำบลบ้านโสก  
 
 
 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร เช่น ทำนา, ปลูกยาสูบ, ทำสวน และ ปลูกพืชผักเป็นอาชีพหลัก อาชีพรองคือ ค้าขายและรับจ้าง
 
ตำบลบ้านติ้ว มีสภาพอากาศแบบร้อนชื้น แบ้งออกเป็น 3 ฤดู ได้แก่
  ฤดูร้อน มีสภาพอากาศค่อนข้างร้อนมาก ถึงร้อนจัด อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย
      30 - 35 องศา เซลเซียส ในช่วงเดือน เม.ย. - พ.ค. ของทุกปี
  ฤดูฝน มีฝนตกชุก ในช่วงเดือน ส.ค. - ก.ย. ของทุกปี ได้รับอิทธิพลจากความ
      กดอากาศสูง พาดผ่านหรือปกคลุม
  ฤดูหนาว มีสภาพอากาศหนาวเย็น - เย็นจัด อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย ประมาณ
      5 -10 องศา เซสเซียส ในช่วงเดือน ม.ค. - ก.พ. ของทุกปี ได้รับอิทธิพลมาจากความกดอากาศต่ำ (ลมหนาวเย็น) ที่แผ่มาจากประเทศจีนลงมาปกคลุม
 
 
 
 
 
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
  โทรศัพท์ : 056-705-706-7
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านติ้ว
  จำนวนผู้เข้าชม 6,137,962 เริ่มนับ 14 พ.ค. 2558 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 056-705-706 ต่อ 7
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10