หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2563 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านติ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2563 ]ซื้อซื้อวัสดุประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้่านบุ่งผักขม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มิ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านห้วยโปร่ง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มิ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านไร่นาเจริญ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มิ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหนองผือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มิ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มิ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มิ.ย. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านหน้าฝาย หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2563 ]จ้างซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 3-9 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 31