หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหัวนาเลา 4 บ้านหัวนาเลา หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ธ.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ 5 เชื่อมหมู่ 8 บ้านหัวนาเลา หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ธ.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหอย-วังฮาง บ้านบุ่งผักขม หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ธ.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบุ่งยาง-วังเข็ง บ้านบุ่งผักขม หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ธ.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าแกเครือ-วังขอนดู่ บ้านป่าแกเครือ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ธ.ค. 2562 ]ซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ธ.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ ถนนสายหล่มสัก-บ้านติ้ว บริเวณหน้าบ้านยายสมาน บ้านกกเดื่อ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ธ.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ ถนนบริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์ บ้านทุ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ธ.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองโป่ง บ้านห้วยโปร่ง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ธ.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตาวุ่น บ้านป่าแกเครือ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ธ.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 22