หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างก่อสร้างพนังกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณริมเหมืองหน้าบ้านนายสายัณห์ ราศรี บ้านทุ่งนาทอน หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2563 ]จ้างปรับปรุงขยายท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านท่า - ปากง่าม หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มี.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างพนังกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมการ์ดเลนกันตก บริเวณท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ริมเหมืองกลางสายบ้านติ้ว - หนองอ้อ บ้านทุ่งนาทอน หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างหอถังสูงประปาหมู่บ้าน บ้านป่าแกเครือ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างหอถังสูงประปาหมู่บ้าน บ้านป่าแกเครือ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างพนังกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมการ์ดเลนกันตก บริเวณท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ริมเหมืองกลางสายบ้านติ้ว - หนองอ้อ บ้านทุ่งนาทอน หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มี.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายริมเหมืองทุ่งนาจอก บ้านกกเกื่อ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 27