หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านติ้ว เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต.บ้านติ้ว [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศประมวลจริยธรรมของฝ่ายข้าราชการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านติ้ว จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านติ้ว เรื่องแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (ฑ.ศ. 2561-2564) [ 13 ก.ค. 2560 ]  อ่าน : 18  
 
  (1)